Armoni

Armoni

Yaklaşık 34 konu başlığından oluşan bu çalışmada, değişik branşlara müzisyen yetiştirmede, Armoni Eğitiminin işlevinin ne olması gerektiği üzerine,kurumumuzun yıllar süren araştırması ve Emre KARABULUT'un üzerinde durduğu metod ve yöntemlerle konuya ilgi çekilmiştir.

Bir enstrüman çalmanın gerekleri doğrultusunda armoni eğitiminin nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. Özellikle yeniden yapılanma sonucu mevcut müzik okullarında bağımsız bir ders olarak yer alsada,entrüman icrasını teoriyle birleştirme konusunda eksikler olduğu farkedilmiştir,bu uygulamadan yola çıkarak beceri geliştirme öncelikli yaklaşımlar izleme konusunda armoni eğitimcilerinin de dikkati çekilmeye çalışılmıştır.

Kısaca konu başlıklarımızdan ipucu verecek olursak ;

  • Aralıklar (intervals)
  • Majör scale ( majör gam )
  • Akor yapıları ve slash chords 
  • Major scales harmony 
  • Majör gamı triadlarla ve 7'li akorlarla armonize edilmesi
  • Akorlar arası bağlantı bağlantı prensipleri 
  • II V I 
  • Contiguours II V ( bitişik )......................
İçeriği Paylaşabilirsiniz:

Copyright © 2020 - Revizyon Akademi. Tüm Hakları Saklıdır.