DERSLERİMİZ

Revizyon Akademi’de Bağlama Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademide Piyano Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademi’de Gitar Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademi’de Bas Gitar Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademi’de Flüt Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademi’de Viyola Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademi’de Keman Eğitimi

DETAY

Revizyon Akademide RESİM Eğitimi

DETAY

Ud da ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen ve enstrümanı tekniğine uygun olarak temel, ikinci seviye ve ileri seviyede çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

DETAY

Şan eğitiminin amacı diyafram, akciğer, sinüs boşlukları, ağız boşluğu, karın boşluğu gibi günlük hayatta bilinçli kullanmadığımız vücut bölümlerini kullanarak ses tellerini eğitme çalışmasıdır.

DETAY

Türk müziği enstrümanları içerisinde uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan tambur, bu tür müzik icra etmek isteyenler tarafından yoğun biçimde tercih edilen bir enstrümandır.

DETAY

Türk bilginlerinden Farâbî tarafından icat edilmiş, telli çalgı aletidir.

DETAY

Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi; temel, ikinci ve ileri seviyede kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldırıyoruz.

DETAY

Müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile okumayı temel, ikinci seviye ve ileri seviyede bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitimdir.

DETAY

Yaklaşık 34 konu başlığından oluşan bu çalışmada, değişik branşlara müzisyen yetiştirmede, Armoni Eğitiminin işlevinin ne olması gerektiği üzerine,kurumumuzun yıllar süren araştırması ve Emre KARABULUT'un üzerinde durduğu metod ve yöntemlerle konuya ilgi çekilmiştir.

DETAY

Türk Sanat Müziği’ndeki eserleri temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sanat Müziği’nin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, kullanılan notaların adları ve değerleri, seslerin sınıflandırılması, repertuar.usul ve nazariyat dersleri ile ensturman eşliğinde koro çalışması..

DETAY

Güzel sanatlar lisesi ve Konservatuara giriş sınavlarında birincilikleri sahip olan Revizyon Akademi, profesyonel eğitimci kadrosuyla sanata bakışınızı değiştirecek ve sanat dünyasında bir adım önde başlamanızı sağlayacaktır.

DETAY

Uluslararası erken dönem müzik eğitim programı Preschool Prodigies şimdi Revizyon Akademide.

DETAY

Copyright © 2020 - Revizyon Akademi. Tüm Hakları Saklıdır.