Ney

Ney

Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi; temel, ikinci ve ileri seviyede kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldırıyoruz.

Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları, taksim ve traspozisyon.  

İçeriği Paylaşabilirsiniz:

Copyright © 2020 - Revizyon Akademi. Tüm Hakları Saklıdır.